تجاری سازی فناوری

تجاری کردن فناوریها، محصولات، خدمات و کالاهای مشتریان و رساندن آنها به بازارهای بین المللی با ارائه خدمات گوناگونی از جمله انتقال فناوری، تبادل فناوری، توسعه زیرساخت و پلتفرم فناوری، مدیریت پروژه فناوری، تجارت، فروش و صادرات فناوری در سطح ملی و بین المللی، خدمت متمایز کننده دیگر شرکت تکیکو است.