تعاملات بین الملل

خدمات شرکت در این زمینه شامل موارد زیر است:

  • تسهیل یافتن و جذب سرمایه گذار
  • تسهیل تامین مواد اولیه، کالا، خدمات و فناوری
  • بازاریابی بین المللی، فروش و صادرات کالا، خدمات و فناوری
  • برقراری ارتباطات ملی و بین المللی
  • پیگیری فعالیتها و پروژه ها تا حصول نتایج

کشورهای آمریکای لاتین و جنوبی، اروپا،  مشترک المنافع، آسیا، آفریقا، شبه قاره هند، حاشیه خلیج فارس، و کشورهای همسایه حوزه های فعالیت تِکیکو هستند.