خدمات بهم رسانی

بهم رسانی خدمت متمایز کننده شرکت ِتکیکو است. در این خدمت شرکت در صدد است برای رفع نیازمندیهای مشتریان خود، آنها را به پارتنرها و متناظرین توانمند و مناسب، در قالبهای مناسب همکاری بهم رسانی کند. شبکه سازی میان متخصصین، کارآفرینان، سرمایه گذاران، تجار و شرکتهای تجاری و اقتصادی و همچنین برقراری ارتباط و بهم رسانی عرضه کنندگان و متقاضیان کالا، خدمات و فناوری از جمله برخی از خدمات این بخش است.