توسعه بازارهای بین المللی برای فناوری و اقتصاد کشور بطور عام و در حوزه‌های سلامت (واکسن، دارو و بیوتک)، انرژی (نفت و گاز) و زیرساختهای مخابراتی فعلا به طور خاص اولین حوزه‌های کاری شرکت است که بر اساس سیاست هم افزایی و ایجاد ائتلاف در قالب شبکه شرکت‌های همکار در کشورهای مختلف بدنبال اخذ پروژهای بین المللی و انجام آن توسط شرکت‌ها و متخصصین فناور داخلی می‌باشد. تا بدینوسیله ضمن ایجاد فرصت‌های کاری بین المللی، اشتغال زایی برای قشر متخصصین کشور و درآمدهای ارزی بدنبال آورد.

ما محصولات و خدمات گوناگونی از جمله توسعه فناوری، انتقال فناوری، طراحی و مهندسی، ایجاد زیرساخت، اجرای پروژه های کلید درست را ارائه می نماییم.

در حال حاضر با تعدادی از شرکت‌های فعال در حوزه‌های فوق گروه مشترک و یکپارچه‌ای را ایجاد نموده و امکانات واحدی را تجمیع نموده است. در چند کشور پروژ‌هایی در حوزه‌های فوق دنبال می‌نماید که برخی از آن‌ها در فرایند تصمیم گیری طرف‌های خارجی و نهایی شدن است.